25/04/2024

สภาข้าราชการฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 06.30 น. ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อแผ่นดินไทยและชนชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ           พระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพ ของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง  

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 1) 99 หมู่ที่ 9
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500