11/04/2024

สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรม"สุขสราญ สงกรานต์ มอนอ"

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567 โดยมีการร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล มีการสรงน้ำพระพุทธชินราชจำลอง และรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช การรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 1 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 1) 99 หมู่ที่ 9
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500