เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารต่างๆ ของโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

จัดโดย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

1. เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารบรรยายแจก SOP NU.pdf

2. ลิงก์การประเมินโครงการ
https://forms.gle/UKrYaPR6qJKQEjbj8

3. แบบฟอร์มการจัดทำ work shop
ร่าง มาตรฐานการปฏิบัติงาน (แบบย่อ).docx

4. ลิงก์การส่ง workshop (ส่งภายในวันที่ 2 ก.ย. 65)
https://bit.ly/3T9fEsI

5. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรบ
https://docs.google.com/.../1SMWvaor86gCGEmrgTPA8.../edit...

6. เอกสารอื่นๆ
Retreatมน.pdf

108 total views, 2 views today