ตัวแทนสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย นายสุรินทร์ นิลาพันธ์ รองปรธานสภาฯ คนที่ 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางเนตรญา วิโรจน์วานิจ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้านบริหารดีเด่น

89 total views, 1 views today